Festes del rei En jaume

Festes del rei En Jaume

Les Festes del Rei En Jaume són l’esdeveniment cultural i festiu més representatiu del municipi. S’hi commemora el Desembarcament de les tropes del rei En Jaume I a la costa de Santa Ponça el 1229.

En 1994, i gràcies a la tasca de l’Associació de Veïns de Santa Ponça, les festes tornaren a agafar el caràcter commemoratiu d’un fet històric, celebració que coneixem popularment amb el nom de Festes del Rei En Jaume o Festes del Desembarcament.

A partir de 1995 l’Ajuntament i l’Associació de Veïns col·laboraren en la celebració de la festa, que a dia d’avui es considera la festa gran del municipi de Calvià.

Actualment, les Festes del Rei En Jaume combinen el coneixement històric (activitats tradicionals i de commemoració històrica), la cultura popular, l’art i les activitats d’oci i música més actuals i atractives.

Música de la festa

Durant aquests anys s’han creat diferents peces musicals per acompanyar les desfilades i els balls.

Cal destacar-ne l’himne d’Abu Yahya, la música dels gegants i cavallers i la música del ball dels escamots, totes compostes pel músic calvianer Pep Toni Rubio.

També s’ha de posar en relleu en aquest apartat la música  del poema simfònic, obra de Mario Errea, que va ser director de la Banda Municipal de Música de Calvià.

Aquest poema musicava l’obra de teatre Obra “Una joia en el si de la mar” adaptació que ‘any 1999 Bartomeu Ignasi Oliver va realitzar del Llibre dels feits, que fou representada durant les Festes per un bon nombre d’artistes aficionats de Calvià, amb música en directe interpretada per la Banda Municipal de Calvià i cantada i comentada per narradors.

A les festes de l’any 2000 també hi va ser representada l’obra, però, a causa de la dificultat del muntatge, no s’ha tornat a programar, tot i que s’ha mantingut la interpretació musical per part de la banda i dels narradors del que es coneix com poema simfònic “La joia en el si de la mar”.

La Banda Municipal de Música de Calvià va enregistrar un CD en el qual s’arrepleguen les peces que composen la música creada per a les Festes del Rei En Jaume; al CD s’hi inclouen, a més a més, altres temes.

Cultura Popular. Imatgeria

Dins la cultura popular que ha sorgit en el marc de les Festes del Rei En Jaume s’hi ha de destacar la creació de la imatgeria pròpia de la festa.

Primer es confeccionaren dos capgrossos, creats per Carles Gomis, que en un principi representaven el Rei En Jaume I i  un dels cavallers Montcada i, després, una vegada creat de el gegant del Rei En Jaume, es convertiren en els dos cavallers Montcada.

El 1995 es crearen tres cavallets fabricats en fibra de vidres. El 1997 es crearen altres tres cavallets, aquests realitzats per Vicente Alberola en cartró pedra i unes màqueres cristianes i sarraïnes amb les seves corresponents cuirasses.

El mateix any se’ls posà nom. Els tres cavallers cristians representaven Guillem de Montcada, el senyor de Vallgonera i el cavaller de Bordils. Els tres sarraïns representaven Mohammed Al-Masieli, Ibn Fadhila i Abu Hamad Al Garnafi. Tots ells representen personatges de la història escrita sobre la conquesta de Mallorca.

El 1999 es construïren els dos gegants que representen el Rei En Jaume i la reina Violant d’Hongria. El creador en fou Vicent Alberola i els vestits varen ser disenyts, segons l’estil de l’època, per Enric de las Heras.

Els primers anys eren els creadors els qui en feien de portadors, però fa uns anys un grup de joves de Calvià fundaren l’Associació de geganters de Calvià. Ara són ells els encarregats de passejar els gegants per tota l’Illa.

Un element molt important de la festa és el casc del Rei En Jaume amb la forma d’un griu o grifó, que s’ha convertit en la icona de la celebració.

També destaquen com a peces importants de les festes els estendarts, que representen els escuts dels nobles que participaren en la conquesta de Mallorca i que són l’element identificatiu de les diferents colles que hi participen.

Balls

Totes les figures tenen els seus balls propis i la seva música.

El ball de gegants va ser dissenyat pels seus mateixos creadors i després fou adaptat pels joves geganters de l’Associació de Geganters de Calvià.

Els gegants ballen el seu ball durant la desfilada cristiana, al lliurament d’estendarts i a la trobada de gegants.

El ball dels cavallers fou creat per Antònia Rubio, partint dels punts bàsics del ball popular mallorquí. Els cavallers realitzen un simulacre de lluita al ritme de la música que toca la banda municipal.

Aquest ball es representa durant les desfilades mores i cristianes i al lliurament d’estendards.

El ball dels escamots també fou creat per Antònia Rubio i és un ball de bastons on participen representants de les diferents colles. Es representa durant el lliurament d’estendards i abans de la batalla final a la platja de Santa Ponça.

Durant les Festes del Rei En Jaume ja és tradició que es faci una ballada popular amb els millors grups de música tradicional de Mallorca.

Aquesta ballada sol començar a les 9 del vespre i acaba entrada la matinada; hi participen escoles de ball de bot del terme, colles i aficionats de tota l’Illa.

 Foc

Una part important de la cultura popular és la nit de foc, un espectacle de foc i pirotècnia on els dimonis corren darrera de la gent llançant foc a tot arreu. És un espectacle increïble de focs i percussió que omple el passeig de Santa Ponça i un dels actes més populars de la festa.

Com a cloenda de les festes, l’espectacle de focs artificials inunda el cel de la badia de Santa Ponça de llum i de colors i anuncia el final de les celebracions.

Fiestas del rei En Jaume

Las Fiestas del Rei En Jaume son el acontecimiento cultural y festivo más representativo del municipio de Calvià, en ellas se conmemora el desembarco de las tropas del Rei Jaume I en la costa de Santa Ponça en 1229.

En 1994 y gracias a la labor de la asociación de vecinos de Santa Ponça las fiestas volvieron a tomar un carácter conmemorativo de un hecho histórico celebrando lo que popularmente se conoce como Festes del rei En Jaume o Fiestas del desembarco.

A partir de 1995 el Ayuntamiento y la asociación de vecinos colaboraron en la celebración de las fiestas que a día de hoy se consideran la Fiesta Grande del municipio de Calvià.

En la actualidad, las Fiestas del Rei En Jaume combinan el conocimiento histórico (actividades tradicionales y de conmemoración histórica), la cultura popular, el arte y las actividades de ocio y música más actuales y atractivas.

 Música de la Fiesta

Durante estos años se han ido creando diferentes piezas musicales para acompañar las desfiladas y los bailes.

Destacan el himno de Abu Yahya, la música de los gigantes y caballeros y la música del baile de los escamots todas ellas compuestas por el músico calvianer Pep Toni Rubio.

También destacan la obra del Poema sinfónico Una Joia en el si de la Mar  cuyo autor es Mario Errea, que en su dia fué director de la banda municipal de Calvià.

Esta obra es la adaptación musical de la obra teatral Una joia en el si de la Mar creada el años 1999 por Bartomeu Ignasi Oliver que realizó una adaptación del Llibre del Feits y que fue representada durante las Fiestas por un amplio número de artistas aficionados de Calvià, con música en directo interpretada por la Banda Municipal de Calvià y cantada y comentada por unos narradores.

En las fiestas del año 2000 también se representó la obra pero por la dificultad del montaje, esta obra no se ha vuelto a representar pero si se ha mantenido la interpretación musical por parte de la banda y de los narradores del que se conoce como Poema sinfónico “La joia en el si de la mar”.

A finales del año 2004 la Banda Municipal de Música de Calvià grabó un CD donde se recogen las piezas que componen la Música creada para las Fiestas del Rei En Jaume, en el Cd se incluyen además otros temas.

 

 Cultura Popular Imaginaria

Dentro de la cultura popular que ha ido surgiendo dentro de las Fiestas del Rei En Jaume destacan la creación de la imaginaria propia de la Fiesta.

Con fecha difícil de datar se realizaron 2 cabezudos creados por Carles Gomis que en un principio representaban al Rey Jaime I y a un caballero Moncada y que después de realizar el gigante del Rei En Jaume pasaron a ser los dos caballeros Moncada.

En 1995 se crearon tres caballos cristianos fabricados en fibra de vidrio. En 1997 se crearon otros tres caballos en  cartón piedra, estos los realizó Vicente Alberola. Tambien se realizaron las máscaras de 3 caballeros sarracenos y 3 cristianos con sus correspondientes corazas.

Ese mismo año se les dio nombre. Los tres caballeros cristianos representaban a Guillem de Moncada, el señor de Vallgonera y el caballero de Bordils. Los tres sarracenos representaban a Mohammed al-masieli, Ibn Fadhila y Abu Hamad Al Garnafi. Todos ellos representan a personajes extraidos de la historia escrita sobre la Conquista de Mallorca.

En 1999 se construyeron los dos gigantes que representan al Rei En Jaume I y a la reina Violante de Hungría. El creador fue Vicente Alberola y los trajes los diseño según estilo de la época Enric de las Heras.

Los primeros años fueron sus creadores quienes hacian de porteadores pero desde hace algunos años un grupo de jóvenes de Calvià que fundaron la Asociación de geganters de Calvià son los encargados de pasearlos por toda la isla.

Un elemento muy importante de la fiesta es el casco del Rei En Jaume con la forma de un grifó que se ha convertido en el símbolo de la fiesta.

También destaca como piezas importantes de las fiestas los estandartes que representan los escudos de los nobles que participaron en la conquista de Mallorca y que son el el elemento identificativo de las diferentes collas que participan en las fiestas.

 Bailes

Todas las figuras tiene sus bailes propios y su música.

El baile de los gigantes lo diseñaron sus propios creadores y luego lo adoptaron los jóvenes geganters.

Los gigantes bailan su baile durante la desfilada cristiana y en la trobada de gegants.

El baile de los cavallers fue creado por Antonia Rubio partiendo de los puntos básicos del baile popular mallorquín. Los caballeros desarrollan un simulacro de lucha al ritmo de la música que toca la banda municipal.

Este baile se representa durante las desfiladas moras y cristianas y en la entrega de estandartes.

El Ball dels escamots tambén fue creado por Antonia Rubio y es un baile de bastones donde participan representantes de las diferentes collas. Se representa durante la entrega de estandartes y antes de la batalla final en la playa de Santa Ponça.

Durante las fiestas del Rei En Jaume ya es tradición que durente las fiestas tenga lugar una ballada popular con los mejores grupos de música tradicional de Mallorca.

Esta ballada suele empezar sobre las nueve de la noche y acabar entrada la madrugada y en ella participan escuelas de ball de bot del término, collas y aficionados de toda la isla.

Fuego

Una parte importante de la cultura popular es la nit de foc que es un espectáculo de fuego y pirotecnia dónde los demonios corren detrás de la gente lanzando fuego. Es una espectáculo increíble de fuegos y percusión que llena el paseo de Santa Ponça y una de las actividades más populares de la fiesta.

Como colofón de las fiestas el espectáculo de fuegos artificiales llena el cielo de la bahía de Santa Ponça de luz y de colores anunciando el final de las fiestas de cada año.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s