Temps de Carnaval a Calvià

El carnaval o carnestoltes és el temps d’esbarjo que té lloc just abans de la Quaresma. És una època de diversions públiques que culmina el dimarts anterior al Dimecres de Cendra. Antigament representava un capgirament en els costums quotidianitats i una llicència per fer allò que durant l’any era prohibit. Tot i que aquest sentit s’ha perdut una mica, avui en dia encara continua el sentit de disbauxa i inversió de l’ordre establert que tenia en un principi. És per això que les disfresses constitueixen l’element més característic de la festa: el fet d’anar tapats permet convertir-nos en un altre personatge i fer allò que segurament no ens atreviríem a fer a cara descoberta. Així, es critica el poder vigent, ja sigui polític o religiós, tot donant a la persona una amplíssima i efímera llibertat. Continua llegint